สายพันธุ์วัวนมในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

สายพันธ์วัวนมในเขตร้อนชื้น


ผลผลิตนม เฉลี่ย 4,200 กิโลกรัมต่อ 305 วัน โดยให้ไขมัน 3.5 %
ช่วงให้นมสูงสุดอยู่ที่      18-20 กิโลกรัม/ตัว/วัน
ขึ้นกับการจัดการ,คุณ��าพและปริมาณอาหารหยาบและอาหารข้น

 


 


ความสามารถของวัวนมไทยเป็นดังนี้


อายุวัวนมสาวที่ผสมครั้งแรก                                   15 – 20    เดือน
จำนวนครั้งของการผสมต่อการตั้งท้องในวัวสาว  น้อยกว่า 2      ครั้ง
อายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรก                                         27 -30    เดือน
ระยะห่างการคลอด น้อยกว่า                                         450    วัน
จำนวนครั้งของการผสมต่อการตั้งท้องในวัวแม่  น้อยกว่า 3.5     ครั้ง